"Vi lever for å levere kvalitet"

ENTEK leverer grunnarbeider og infrastruktur til større og mindre prosjekter i østlandsområdet. Vi lever for å levere kvalitet, legger vekt på høy grad av sikkerhet og på å skape trivsel gjennom faglig utvikling og kompetanse. Selskapet holder til i Ytre Enebakk, mens majoriteten av prosjektene skjer i Oslo-området. ENTEK har prosjekter med ulik størrelse, og gjennomfører primært prosjekter knyttet til infrastruktur, Vann og avløp, rassikring og grunnarbeider.

Les mer om oss her

To hender som holder en plante, sett ovenfra.

Slik jobber vi med bærekraft

Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Byggenæringen har et stort ansvar – de billigste og mest effektive klimatiltakene kan gjøres i det bygde miljø. Derfor sørger vi i ENTEK for grønne løsninger som er bra for miljøet og lønnsomme for våre kunder.

ENTEK AS skal være pådrivere i bygg- og anleggsbransjen innen miljø. Ved et helhetlig og kontinuerlig arbeid sammen med alle ansatte skal vi gjennom våre viktigste miljøprioriteringer etterstrebe å være en pådriver i det grønne skiftet.

Les mer om våre bærekraftstiltak her

Hvordan vi jobber for god HMS

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar.

Les mer om hvordan vi jobber for god HMS her

Se på arbeidstilsynets krav til byggebransjen

En rød hjelm som er viktig for Helse, Mijø og Sikkerhet.
Christian Thorbjørnsen

Fokus på markedsføring

ENTEK har også inngått en avtale med Malejo AS om bruk av video i markedsføringen. Dette ble en umiddelbar suksess og nå brukes video flittig til å utlyse jobber, vise frem prosjekter eller annonsere nyheter. Alle disse vil du finne liggende her.

Sommeren 2020 ble Christian Thorbjørnsen ansatt som ny daglig leder, og siden den gang har ikke selskapet sett seg tilbake. Sammen med Lennart Miljkovic styrer de ENTEK fra lokalene i Enebakk. Se filmen her