"Vi i ENTEK lever for å levere kvalitet"

ENTEK leverer grunnarbeider og infrastruktur til større og mindre prosjekter i østlandsområdet. Vi lever for å levere kvalitet, legger vekt på høy grad av sikkerhet og på å skape trivsel gjennom faglig utvikling og kompetanse. Selskapet holder til i Ytre Enebakk, mens majoriteten av prosjektene skjer i Oslo-området. ENTEK har prosjekter med ulik størrelse, og gjennomfører primært prosjekter knyttet til infrastruktur, Vann og avløp, rassikring og grunnarbeider.

Med en ny og moderne maskinpark, og med konstant jobbing mot nye bærekraftsmål satser ENTEK på å ta et standpunkt når det gjelder miljø.

HMS er også svært viktig for oss, og det er et fokusområde som satser stort på og våre medarbeidere oppfordres til å ta aktiv del i dette arbeidet. Du kan lese mer om hvordan vi forholder oss til HMS her.

Våre ansatte har betydelig ansiennitet og bred bransjeerfaring, med fagbrev, sertifiseringer og spesialkompetanse innenfor selskapets fagområder. Vi lever for å levere kvalitet, legger vekt på høy grad av sikkerhet og på å skape trivsel gjennom faglig utvikling og kompetanse. Våre anleggsledere fokuserer på arbeidsmiljø såvel som produktivitet og fremdrift.

I 2020 opplevde ENTEK en betydelig vekst og gikk fra 50 til 85 millioner kroner i omsetning. Dette, samt en fin flyt og spennende oppdrag la utgangspunktet for året 2021. Selskapet satser på å vokse videre i løpet av dette året, og har allerede sikret seg flere gode kontrakter.

ENTEK har også inngått en avtale med Malejo AS om bruk av video i markedsføringen. Dette ble en umiddelbar suksess og nå brukes video flittig til å utlyse jobber, vise frem prosjekter eller annonsere nyheter. Alle disse vil du finne liggende på ENTEK-TV. Sommeren 2020 ble Christian Thorbjørnsen ansatt som ny daglig leder, og siden den gang har ikke selskapet sett seg tilbake. Sammen med Lennart Miljkovic styrer de ENTEK fra lokalene i Enebakk.

Mer Info