Bærekraft

Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Byggenæringen har et stort ansvar – de billigste og mest effektive klimatiltakene kan gjøres i det bygde miljø. Derfor sørger vi i ENTEK for grønne løsninger som er bra for miljøet og lønnsomme for våre kunder. Her finner du informasjom om hvordan ENTEK jobber med bærekraft.

To hender som holder en plante, sett ovenfra.
ENTEK vil være med på å gjøre sitt for å minske fottavtrykket mennesker har på planeten, og får en grønnere verden.

ENTEK & Bærekraft

ENTEK AS skal være pådrivere i bygg- og anleggsbransjen innen miljø. Ved et helhetlig og kontinuerlig arbeid sammen med alle ansatte skal vi gjennom våre viktigste miljøprioriteringer etterstrebe å være en pådriver i det grønne skiftet. Dette skal etterstrebes gjennom å prioritere disse miljømålene.

  • Vektlegge miljøhensyn tidlig i planlegging og gjennomføring av prosjekter og ved innkjøp av produkter, materialer og maskiner for å redusere det miljøavtrykket.
  • Både den enkelte ansatte og ledere sitt ansvar å etterleve våre miljømål. Samtidig legges det vekt på et gjensidige ansvar om oppfølging og kontinuerlig forbedring i selskapet arbeid med miljø.
  • ENTEK skal være bevisst den totale miljøbelastning egen virksomhet påfører miljøet.
  • Gjennom effektivisering og god prosjektstyring av ressurser, skal ENTEK etterstreber å redusere mengden avfall fra virksomheten.
  • Være proaktive og søke etter løsninger som reduserer mengden avfall fra bedriften.
  • ENTEK AS skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele bedriften.

Bærekraft er utorlig viktig for ENTEK.

Fossilfri byggeplass

Oslo kommune begynner nå gradvis å innføre fossilfrie byggeplasser. Endringen innebærer blant annet en overgang fra fossilt til fornybart drivstoff.

Les mer her

Vi jobber også mye med HMS

HMS er også noe som settes høyt i ENTEK.

Les mer her om vår HMS her