Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Byggenæringen har et stort ansvar.

Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Byggenæringen har et stort ansvar – de billigste og mest effektive klimatiltakene kan gjøres i det bygde miljø. Derfor sørger vi i ENTEK for grønne løsninger som er bra for miljøet og lønnsomme for våre kunder. Her finner du informasjom om hvordan ENTEK jobber med bærekraft.

To hender som holder en plante, sett ovenfra.
ENTEK vil være med på å gjøre sitt for å minske fottavtrykket mennesker har på planeten, og får en grønnere verden.

Våre bærekraftsmål

ENTEK AS skal være pådrivere i bygg- og anleggsbransjen innen miljø. Ved et helhetlig og kontinuerlig arbeid sammen med alle ansatte skal vi gjennom våre viktigste miljøprioriteringer etterstrebe å være en pådriver i det grønne skiftet. Dette skal etterstrebes gjennom å prioritere disse miljømålene.

  • Vektlegge miljøhensyn tidlig i planlegging og gjennomføring av prosjekter og ved innkjøp av produkter, materialer og maskiner for å redusere det miljøavtrykket.
  • Både den enkelte ansatte og ledere sitt ansvar å etterleve våre miljømål. Samtidig legges det vekt på et gjensidige ansvar om oppfølging og kontinuerlig forbedring i selskapet arbeid med miljø.
  • ENTEK skal være bevisst den totale miljøbelastning egen virksomhet påfører miljøet.
  • Gjennom effektivisering og god prosjektstyring av ressurser, skal ENTEK etterstreber å redusere mengden avfall fra virksomheten.
  • Være proaktive og søke etter løsninger som reduserer mengden avfall fra bedriften.
  • ENTEK AS skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele bedriften.

Bærekraft er utorlig viktig for ENTEK.

Fossilfri byggeplass

Oslo kommune begynner nå gradvis å innføre fossilfrie byggeplasser. Endringen innebærer blant annet en overgang fra fossilt til fornybart drivstoff.
Dette er tiltak som kan innføres for en fossilfri byggeplass:

  • Nullutslippsløsninger til anleggsmaskiner og byggestrøm. For eksempel at anleggsmaskiner er elektriske, batteridrevne eller hydrogendrevne.
  • Nullutslippsløsninger til byggvarme og tørking, for eksempel strøm eller fjernvarme.

Du kan lese mer her

HMS er også noe som settes høyt i ENTEK. Du kan lese mer om våre tiltak for bra HMS her.


Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Daglig leder
christian@entek.as
+47 400 84 700