Fra i dag trer den nye forskriften for registering av ledninger i kraft. Forskriften vil ha betydning for både store og små prosjekter. Dette er et steg i riktig retning for bransjen. I fremtiden vil kravene i forskriften gi bedre oversikt over ledningsnettet. Ikke bare vil det redusere samfunnets kostnader ved graveskader, men også øke sikkerhet til våre ansatte som hver dag arbeider under bakken. Høyere krav til dokumentasjon og oppfølging er positivt for bygg/- og anleggsbransjen og øker aktørens seriøsitet.