Godt grunnarbeid er viktig, uansett om man skal bygge garasje eller utføre store byggeprosjekter.

Riktig håndtering av grunnforholdene er nødvendig for å kunne bygge hus og infrastruktur som oppfyller kravene til de Norske vær- og klimaforholdene. Samtidig skal disse være trygge og driftssikre både på sommer- og vinterstid. Arbeid i grunn kan være krevende og uoversiktlig, og forhold knyttet til vann og avløp, elektriske kabler og telekommunikasjon er daglige hindringer vi møter på

Gravemaskin
En ENTEK-maskin som utfører grunnarbeid i Asker, på utsiden av Oslo.

Et godt fundament å stå på

Alle byggeprosjekter trenger et godt fundament å stå på. Etter endt grunnarbeid fra oss i ENTEK kan du være trygg på at du får solid grunn. Samtidig jobber vi mye for at naturinngrepene blir så minimale som mulig. Ofte ved at vi er med helt fra prosjekterings-stadiet. Vi sikrer at det som bygges står støtt, samtidig som man verner om naturen. Les mer om vårt bærekraftarbeid her.

Vi utfører alle typer grunnarbeid, fra utgraving av tomt til sondering av masse, planering, pigging, sprenging og bortkjøring av masser. Her kommer vår kompetanse inn og hjelper deg med å finne den mest lønnsomme løsningen for ditt prosjekt.

Prisene kan variere av mange faktorer og ofte er det en søknadsprosess som også må til. Du kan lese mer om det her

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av grunnarbeid har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat. Grunnarbeidet innebærer også alt som må gjøres på tomta før byggearbeid kan begynne.

Ofte er det graving og planering som må til, men vi har også kompetanse på sprengningsarbeid og fjerning av større masser. For mange er grunnarbeidet et usikkerhetsmoment før byggestart, og derfor er det viktig at jobben blir gjort grundig.


Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Daglig leder
christian@entek.as
+47 400 84 700