Infrastruktur

Infrastrukturen i et samfunn dreier seg om alt fra fysisk infrastruktur til organisatorisk infrastruktur. Eksempler på fysisk infrastruktur er kraftledninger, jernbane, veier, telenett, flyplasser og havner.

Oslo Barcode

I prosjekter innen samferdsel og infrastruktur får vi brukt vårt brede kompetansespekter. Prosjektene innenfor dette fagområdet, er forbundet med høy aktivitet og mange forskjellige arbeidsoperasjoner med både harde og myke trafikanter tett på utførelsen. Våre dyktige prosjekt- og anleggsledere ivaretar det store behovet for planlegging og koordinering. Vi utfører arbeidet med stort fokus på HMS, ytre miljø og kvalitet.