Infrastrukturen i et samfunn dreier seg om alt fra fysisk infrastruktur til organisatorisk infrastruktur.

Infrastrukturen i et samfunn dreier seg om alt fra fysisk infrastruktur til organisatorisk infrastruktur. Eksempler på fysisk infrastruktur er kraftledninger, jernbane, veier, telenett, flyplasser og havner.

Oslo Barcode
Infrastuktur er viktig for samfunnet vi lever i.

I prosjekter innen samferdsel og infrastruktur får vi brukt vårt brede kompetansespekter. Prosjektene innenfor dette fagområdet, er forbundet med høy aktivitet og mange forskjellige arbeidsoperasjoner med både harde og myke trafikanter tett på utførelsen. Våre dyktige prosjekt- og anleggsledere ivaretar det store behovet for planlegging og koordinering. Vi utfører arbeidet med stort fokus på HMS, ytre miljø og kvalitet.

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av grunnarbeid har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Daglig leder
christian@entek.as
+47 400 84 700