Fjellsikring er arbeidet som gjøres for å hindre fjell i å rase ut fra en fjellside.

Fjellsikring er arbeidet som gjøres for å hindre fjell i å rase ut fra en fjellside.

Fjellsikring er arbeidet som gjøres for å hindre fjell i å rase ut fra en fjellside. Dette er et arbeid som ikke er gjort en gang for alle, men som må ofte gjennomgås jevnlig for å sikre trygghet.

Alt fra veier, tunneler, boligområder, industriområder og parkeringsplasser kan være utsatt for ras. Etter Ålesundraset i 2008 ble det et helt annet fokus på ras- og fjellsikring, og mange eldre bygg og infrastruktur er bygget uten store krav til dette. Derfor er det en gigantisk jobb som gjenstår med å sikre både nye og eldre prosjekter.

Fjellsikring
En klatrer som utfører fjellsikring, på vegne av ENTEK.

Forarbeid

Før en fjellsikringsjobb startes, foretas det en befaring. Denne gjøres med personer fra oppdragsgiver og ENTEK Fjellsikring, og noen ganger med Geolog til stede. Deretter sikres arbeidsområdet og alt av nødvendig utstyr flyttes inn. Det er viktig at området sperres av med riktig sikkerhetsavstand og følger krav til arbeidsområde.

Første del av jobben

Første del av jobben består i å fjerne løse steiner og å kutte bort vegetasjon som utgjør et problem. Deretter blir fjellet spylt med vann under høyt trykk. Under denne renskeprosessen blir steder som skal boltes, avmerket. Geologen vurderer også området før selve sikringsarbeidet starter. For å fjerne løst fjell som ikke kan sikres, kan man bruke luftputer. Disse er bare et par centimeter tykke og legges ned i en fjellsprekk. Så fylles de med luft fra en kompressor. Dermed presses fjellet vekk. En slik luftpute kan presse bort inntil 64 tonn.

Se video om fjellsikring under

Selve fjellsikringsjobben

Sikring kan skje på flere måter. Ved bolting bores det hull inn i fjellet. Deretter føres en polyesterpatron inn i hullet. En polyesterpatron er delt på langs med en del lim og en del herder. Når bolten skrus inn, blandes lim og herder slik at den i løpet av ett minutt sitter helt fast. Så festes en plate utenpå bolten på utstiden. Den farlige delen av steinen blir da presset inn mot resten av fjellet. En slik bolt kan holde mellom 15 og 20 tonn stein. Ved sikring med nett festes metallnett med PVC-beslag til fjellsiden. På vanskelige steder brukes også sprøytebetong sammen med bolting og armeringsnett for å sikre fjellet.

Halvparten av de første hundre boltene testes med prøvetrekk med en hydraulisk jekk for å sjekke om de sitter godt nok fast, Deretter sjekkes en fjerdedel av boltene med prøvetrekk. Om det er for vanskelig å sette bolter inn i fjellet, kan man sette opp rasgjerder for å beskytte mot ras. De sterkeste av disse skal tåle at en steinblokk på mange tonn treffer gjerdet.

Under en fjellsikringsjobb er HMS veldig viktig og det er viktig med gode rutiner for kvalitetssikring.


Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Daglig leder
christian@entek.as
+47 400 84 700