Hva er egentlig rørfornying, hva koster det og hvordan fungerer det?

Helt nye rør uten å måtte grave eller rive? Rørfornying kan gjenopprette funksjonen til gamle rør. Finn ut mer om rørfornying i denne artikkelen! Tidens tann preger alt her i verden, også rørene våre. Alderdom er ofte hovedårsaken til problemer med rør i boliger. Tetter avløpsrørene dine seg stadig vekk? Lekker rørene dine? Opplever du tilbakeslag i sluk eller en vond lukt som minner om kloakk? Dette er tegn på at rørene dine bør sjekkes, og de kanskje har behov for en aldri så liten (rør)fornyelse.

Rørfornying i kjeller

Dagens rørteknologi har gjort at vi har tatt store steg inn i fremtiden. Med moderne rørfornying kan du nemlig oppnå svært gode resultater på kort tid, uten å måtte grave, rive eller bruke andre inngripende metoder. På denne måten forstyrres du minimalt, samtidig som at kostnadene minskes. Spør du fem rørinspektører hva rørfornying er, vil du sannsynligvis ende opp med fem ulike måter å forklare det på. Vi liker å holde det enkelt – rørfornying betyr rett og slett at du legger nye rør på innsiden av de gamle. I dag kan dette gjøres uten graving, rivning, eller annen type inngripende arbeid. Dette gir gamle rør nytt liv, og restaurerer god funksjon. Med rørfornying blir forventet levetid for rørene dine mye lenger, og for noen vil de holde i langt over 50 år. Det første som gjøres når rør skal fornyes er å utføre en rørinspeksjon. Her kartlegges rørenes tilstand grundig, slik at det er enklere å utføre resten av arbeidet.

Deretter vil det utføres en rensing for utfelling og belegg. Etter rensing må hvert enkelt strekk av røret prosjekteres. Når rørene er skrubbet rene og har blitt prosjektert legges det et nytt rør inne i de gamle. ENTEK AS benytter seg av epoxy-foring som har blitt testet for ringstivhet og har en levetid tilsvarende helt nye rør. Denne metoden lar oss rehabilitere og fornye rør fra 75 mm opp til 300 mm. Dersom rørene dine har behov for fornyelse og rehabilitering og man velger å la være å gjøre noe med det, kan flere problemer oppstå. Grunnvann kan eksempelvis renne inn i rørene gjennom sprekker og skader på skjøter. Kloakk kan også lekke ut av rørene og havne i grunnen, noe som vil føre til forurensning og vond lukt. Ellers kan rotter trenge seg inn i rørene dine, og bevege seg videre inn i boligen.

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Daglig leder
christian@entek.as
+47 400 84 700