Spunting & Peling

Sikring av utgravde områder med spunt er en vanlig form for fundamentering. En spunt er en støttekonstruksjon som brukes for å holde løsmasser unna utgravinger på land og i sjøen. Den kan være midlertidig og fjernes når arbeidet er ferdig, eller stå permanent.

Byggeplass

Peling er en klassisk metode når man skal lage fundament til følsomme bygg, når jordforholdene er vanskelige, belastningene store og så videre. Vi utfører peling i de mest krevende miljøer og har et bredt utvalg av pelingsmetoder å velge mellom.

Hver metode har sine fordeler, men felles for dem alle er at pelene tar seg gjennom løse jordlag på en effektiv måte og sørger for et stabilt fundament for ditt bygg. Vi benytter peler av materialer som tre, stål og betong avhengig av hva som er mest hensiktsmessig i ditt prosjekt. Valg av type peler bestemmes av grunnforholdene og om du bygger hus, veier, jernbaner, broer eller andre typer anlegg, altså hva som skal komme oppå pelene.