Vann- og avløpssektoren er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør.

Sikring av utgravde områder med spunt er en vanlig form for fundamentering. En spunt er en støttekonstruksjon som brukes for å holde løsmasser unna utgravinger på land og i sjøen. Den kan være midlertidig og fjernes når arbeidet er ferdig, eller stå permanent.

Byggeplass hvor man spunter.
Spunting og Peling er viktig når man skal etablere større byggeprosjekter.

Peling er en klassisk metode når man skal lage fundament til følsomme bygg, når jordforholdene er vanskelige, belastningene store og så videre. Vi utfører peling i de mest krevende miljøer og har et bredt utvalg av pelingsmetoder å velge mellom.

Hver metode har sine fordeler, men felles for dem alle er at pelene tar seg gjennom løse jordlag på en effektiv måte og sørger for et stabilt fundament for ditt bygg. Vi benytter peler av materialer som tre, stål og betong avhengig av hva som er mest hensiktsmessig i ditt prosjekt. Valg av type peler bestemmes av grunnforholdene og om du bygger hus, veier, jernbaner, broer eller andre typer anlegg, altså hva som skal komme oppå pelene.

Les mer om bærekaftmålene til ENTEK

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av spunting og peling har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Daglig leder
christian@entek.as
+47 400 84 700