Utomhusarbeider

Vi utfører alle typer utomhus arbeider. Alt fra oppføring av murer og trapper i betong eller naturstein, til belegningsstein, kantstein, asfaltering, grøntareal og beplantning.

Vi har gode referanser på utomhus arbeider, og tar på oss alle typer jobber.

Ønskes vedlikeholdsforenkling av utearealet, eller etablering av nytt uterom kan dette gi både god trivsel og besparelse av tid, samt et godt førsteinntrykk av området

Bygning som mangler plen

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren:

  • opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
  • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
  • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
  • utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider

Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Din kunnskap om planter er med på å sikre artsmangfold i naturen rundt oss. Klimaendringene fører til mer nedbør og derfor har anleggsgartneren fått nye oppgaver med å tekke tak og vegger med planter og anlegge fordrøyningsanlegg på bakken. Dette gjør anleggsgartneren viktig for samfunnet