Vann & Avløp

Vann- og avløpssektoren er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere.

ENTEK AS har lang erfaring med montering og reparasjon av vann -og avløpsanlegg. Vi har fagkunnskapen som kreves og alle nødvendige godkjenninger.

Vi utbedrer også skader på vann -og avløpsanlegg på oppdrag for forsikringsselskaper, og håndterer saker fra besiktigelse til ferdig utført reparasjon. Vi samarbeider tett med rørleggerforretninger for å sikre et pålitelig kvalitetsprodukt. Vi er også behjelpelig med å finne alternative løsninger for trasévalg og materialvalg.

Legging av rør

Vi utfører all type graving av grøfter for vann, overvann eller spillvann. Herunder legging av rør og setting av kummer og sandfang i «alle» dimensjoner. Vi gjør komplette anlegg eller fornying av dårlige strekk alt etter ønske og behov. Våre grunnarbeidere har ADK 1 og erfaring fra en rekke utfordrende typer VA-anlegg. ENTEK AS utfører alt innen rørarbeider, både offentlige hovedledninger eller private stikkledninger. Vi kan bistå med rehabilitering av eldre vann- og avløpsnett og levere komplette nye anlegg.