Vann- og avløpssektoren er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør.

Vann- og avløpssektoren er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere.

ENTEK AS har lang erfaring med montering og reparasjon av vann -og avløpsanlegg. Vi har fagkunnskapen som kreves og alle nødvendige godkjenninger.

Legging av rør

Vi utbedrer også skader på vann -og avløpsanlegg på oppdrag for forsikringsselskaper, og håndterer saker fra besiktigelse til ferdig utført reparasjon. Vi samarbeider tett med rørleggerforretninger for å sikre et pålitelig kvalitetsprodukt. Vi er også behjelpelig med å finne alternative løsninger for trasévalg og materialvalg.

Vi utfører all type graving av grøfter for vann, overvann eller spillvann. Herunder legging av rør og setting av kummer og sandfang i «alle» dimensjoner. Vi gjør komplette anlegg eller fornying av dårlige strekk alt etter ønske og behov. Våre grunnarbeidere har ADK 1 og erfaring fra en rekke utfordrende typer VA-anlegg. ENTEK AS utfører alt innen rørarbeider, både offentlige hovedledninger eller private stikkledninger. Vi kan bistå med rehabilitering av eldre vann- og avløpsnett og levere komplette nye anlegg.

Les mer om bærekaftmålene til ENTEK

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av vann & avløp har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Daglig leder
christian@entek.as
+47 400 84 700