Et godt og velutviklet veinett er viktig for et fungerende samfunn.

Et godt utbygd og vedlikeholdt veinett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting i Norge. Derfor kan ENTEK med god kompetanse og maskiner være med å utføre prosjekter innen arbeid på vei. Alt fra graving til VA på veiprosjekter.

Veiarbeid
En veivals jobber med å flate ut veien.

Å bygge en vei i Norge er ofte en større utfordring enn i mange andre land. For det første bor vi spredt, og det er få av oss per kvadratkilometer. For det andre har naturen gitt oss mange store utfordringer i form av fjorder, fjell, store temperatursvingninger og på toppen av det hele har istiden dumpet enorme lass med løsmasser.

Den første utfordringen veimyndighetene står overfor når A skal forbindes med B er selvfølgelig trasévalget. Det er ikke så enkelt som det ofte kan framstå. Ideelt sett bør veien være så rett som mulig, men en rekke faktorer ødelegger for dem som vil bruke linjalen på kartet. Derfor blir det nesten alltid et spørsmål om å vurdere flere mulige traseer. Hva som er viktig i dag, endrer seg med tiden. Kostnader er selvfølgelig svært viktig, men i dag står miljøspørsmål høyt på lista. Les mer om bærekaftmålene til ENTEK

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av veiarbeid har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Daglig leder
christian@entek.as
+47 400 84 700